Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, ενημέρωσαν σήμερα την Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου για τον τομέα της Ανάπτυξης. Ξεκινώντας ο Υπουργός ανέφερε ως κεντρική ιδέα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών «να κινητοποιήσουμε όλα τα εργαλεία, ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, κυρίως εξωστρεφής, επενδυτική δραστηριότητα». Στην κατεύθυνση αυτή τα σημαντικότερα εργαλεία που υπάρχουν είναι το ΕΣΠΑ, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, καθώς και σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων, που είτε προϋπήρχαν, είτε προέκυψαν τώρα (όπως το Σχέδιο Γιούνκερ). Για τα τελευταία επεσήμανε τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει ένας αναπτυξιακός φορέας, που θα βοηθά να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τους δύο σημαντικούς σταθμούς της προσεχούς περιόδου: Την ίδρυση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, που θα δρα συντονιστικά και συμβουλευτικά σε συνεργασία με άλλους φορείς, και την παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου αρχές της άνοιξης. Θα πρέπει, παράλληλα, να προχωρήσουν θεσμικές αλλαγές, σε συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την κατάργηση της γραφειοκρατίας και τη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος για την υγιή επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Προανήγγειλε ότι σύντομα θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα αποτελέσει μια ουσιαστική τομή, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Στη συνέχεια ο κ. Λαμπριανίδης παρουσίασε τα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που στόχο θα έχει την προσέλκυση κεφαλαίων, ώστε να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και να επιστρέψει το πάγιο ιδιωτικό κεφάλαιο της οικονομίας στα επίπεδα του 2010. Εκτιμάται ότι για το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 70 δισ. ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας άσκησε κριτική στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, οι οποίοι πέτυχαν εξαιρετικά περιορισμένα αποτελέσματα ενώ ακόμα «βαραίνουν» τον προϋπολογισμό με οφειλές τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, που θα πρέπει να καλυφθούν την προσεχή τριετία. Ο νέος Νόμος θα έχει ως βασικούς στόχους:

· την αύξηση της απασχόλησης, πρωτίστως του ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού
· την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας
· την επανεκβιομηχάνιση
· την ανάσχεση του κύματος φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα
· την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
· την τόνωση της υγιούς και ορθά στοχευμένης επιχειρηματικότητας
· την ανάπτυξη συστάδων ομοειδών επιχειρήσεων (cluster) και εγχειρημάτων συνεταιριστικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Κυρίως, όμως, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα προσφέρει την ευκαιρία να διαμορφωθεί μια νέα ταυτότητα της χώρας (branding) με έμφαση στους κλάδους τεχνολογίας-πληροφορικής-επικοινωνιών και την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Σχετικά με τις καινοτομίες του νέου Νόμου, αυτός θα δίνει έμφαση στην αύξηση της απασχόλησης κυρίως ειδικευμένων ατόμων, στην αύξηση του καινοτόμου χαρακτήρα και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων «σε φάση αναδιάρθρωσης», καθώς και στην ενίσχυση άυλων δαπανών. Οι επιδοτήσεις θα είναι περιορισμένες. Οι ενισχύσεις θα αφορούν πρωτίστως φοροαπαλλαγές, υπεραποσβέσεις, εγγυήσεις δανείων, κεφαλαιακές συμμετοχές κλπ, ενώ σημαντικός θα είναι και ο ρόλος των υπό σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ουσιαστικές αλλαγές θα υπάρξουν και στα κριτήρια αξιολόγησης, με την προτεραιότητα να δίνεται σε επιχειρήσεις που συμβάλουν στην επίτευξη του οράματος και των στρατηγικών του Νόμου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16 Δεκεμβρίου 2015
Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven