ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το  γραφείο  μας  δεσμεύεται  απέναντι  στον  επιχειρηματία  για  το έργο που  αναλαμβάνει  και έχει  την  ευθύνη  εκπόνησης, διαχείρισης και εποπτείας της ορθής εκτέλεσης του συμφωνημένου έργου. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι βασισμένες στις νέες τάσεις της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. To γραφειο μας καλύπτει τους εξής τομείς υπηρεσιών:

  • Συμβουλευτικών Υπηρεσιών(Consulting Services)
  • Μελετών και Ανάπτυξης(Research & Development)
  • Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Κοινοτικών Πρωτοβουλιών(European Programmes & Community Initiatives Programmes)
  • Εθνικών Προγραμμάτων(National Programmes)
  • Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(Human Resources Development Department)
  • Δημοσίων Σχέσεων(Public Relations & Promotion)
  • Χρηματοοικονομικές Μελέτες Αναπτυξιακών Προτάσεων και Επιδοτήσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΕΣΠΑ                     ΟΑΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.