ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Πρόσληψη Προσωπικού

Με εύκολο τρόπο μας αποστέλνεται τα απαραίτητα για την άμεση πρόσληψη σας.

Εταιρία που θα εργαστείτε (απαραίτητο)

Όνομα (απαραίτητο)

Επώνυμο (απαραίτητο)

Όνομα πατρός (απαραίτητο)

Όνομα μητρός (απαραίτητο)

Ημερομηνία Γέννησης (απαραίτητο)

Φύλο (απαραίτητο)

Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου (απαραίτητο)

Α.Φ.Μ. (απαραίτητο)

Υπαγόμενη Δ.Ο.Υ.(απαραίτητο)

Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α. (απαραίτητο)

Α.Μ.Κ.Α. (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Σταθερό Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Κινητό (απαραίτητο)

Διεύθυνση / Τ.Κ. (απαραίτητο)

Δήμος/Πόλη/Νομός (απαραίτητο)

Γενική/Τεχνική Εκπαίδευση (απαραίτητο)

Πρώτη φορά εργασία ? (απαραίτητο)

Ασφάλιση πριν το 1993 (απαραίτητο)

Ειδικότητα (απαραίτητο)

Προϋπηρεσία (απαραίτητο)

Έγγαμος (απαραίτητο)

Αριθμός τέκνων (απαραίτητο)

Αριθμός τέκνων υπό προστασία (ανήλικα, φοιτητές) (απαραίτητο)

Εθνικότητα (απαραίτητο)

Αριθμός άδειας Αλλοδαπού (Για χώρες εκτός Ε.Ε.) (απαραίτητο)

Όνομα στο facebook ( προαιρετικό )

Όνομα στο skype ( προαιρετικό )

Το μήνυμά σας


Αποστείλατε στο email ( info@backofficeher.gr ) ή στο φαξ (2810230141)

Για χώρες Ε.Ε.: Διαβατήριο
Για χώρες εκτός Ε.Ε.: Διαβατήριο & άδεια διαμονής για παροχή εργασίας.