Ένα νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών έχει ξεκινήσει ο ΟΑΕΔ από τις 27 Ιανουαρίου 2020 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.  Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 3 στάδια και έχει στόχο να υποστηρίξει άνεργους νέους που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω 5ήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ένταξη ή επανένταξη των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και καθοδήγησης.

Στο 2ο στάδιο θα διαμορφωθούν βιώσιμα επιχειρηματικά σχεδία σε έως 3.000 από τους 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες, εκ των οποίων η μία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και οι πέντε εξ’ αποστάσεως. Στις συνεδρίες αυτές, στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω της καθοδήγησης (coaching), ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας και να δημιουργούν βιώσιμες επιχειρήσεις.

Στο 3ο στάδιο, θα προκηρυχθεί πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις, συνοδευόμενες από το επιχειρηματικό τους σχέδιο, οι οποίες θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.

Το ποσό της ενίσχυσης θα είναι 10.000 ευρώ για 12 μήνες ή 17.000 ευρώ για 18 μήνες.

 

Για τους ενδιαφερόμενους ανέργους, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.  Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητοι οι κωδικοί πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) καθώς και ο κλειδάριθμός για πρόσβαση ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής των ανέργων για τη συμμετοχή στο 1ο και 2ο στάδιο της συμβουλευτικής, εκτός φυσικά του να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και το ηλικιακό κριτήριο, είναι να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να έχουν (κατά δήλωσή τους) την ικανότητα χρήσης Η/Υ και τη δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Επίσης, το ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής των έως 5.000 ανέργων που πληρούν τις προϋποθέσεις, βασίζεται στην χρονική σειρά υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε

με την εξειδικευμένη ομάδα της BackOffice co O.E. εδω

 

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr