Διανύοντας το πρώτο 15νθήμερο του νέου έτους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων από 01/01/2020 και μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με τον Νόμο 4646/2019.

Οι 3 αλλαγές που θα εστιάσουμε αφορούν στον τρόπο εξόφλησης των ενοικίων προκειμένου να αναγνωρίζονται φορολογικά, στο ζητούμενο ποσοστό αποδείξεων με τραπεζικά ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πλέον και από τους επαγγελματίες, και στις νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος.

1) Από 1/1/2020 και μετά, οι δαπάνες ενοικίων (έδρας, υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ.), ανεξαρτήτως ποσού, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον η ολική εξόφλησή τους δεν πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής. Με άλλα λόγια, η καταβολή των ενοικίων μίσθωσης του επαγγελματικού σας χώρου πρέπει να γίνεται μέσω κατάθεσης στην Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ, με χρήση e-banking και καρτών καθώς και με έκδοση τραπεζικών και ταχυδρομικών επιταγών. [Προσοχή: Το όριο των 500 ευρώ παρέμεινε και δεν έγινε 300 ευρώ όπως αρχικά προβλεπόταν για τις συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών].

2) Από 1/1/2020 αυξάνεται αρκετά το ζητούμενο ποσοστό αποδείξεων με τραπεζικά μέσα πληρωμής από τους φορολογούμενους, ενώ παράλληλα εισέρχονται στη διαδικασία συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων και νέες κατηγορίες φορολογουμένων. Συγκεκριμένα, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια. Το ζητούμενο ποσοστό των αποδείξεων θα είναι το 30% των πραγματικών εισοδημάτων από όλες τις πηγές εισοδήματος αθροιστικά (ενώ μέχρι την 31/12/2019 απαιτούνταν το 10% του εισοδήματος μόνο για τους μισθωτούς). Ανώτατο όριο των ζητούμενων αποδείξεων θα είναι οι 20.000€ ενώ αν υπάρχει κατασχεμένος τραπεζικός λογαριασμός, το ανώτατο ζητούμενο ποσό διαμορφώνεται στις 5.000€. Στην λίστα με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις περιλαμβάνονται σχεδόν τα πάντα, από είδη του σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές κατοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων κλπ. Ενώ ελάχιστες είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται: οι δόσεις δανείων, τα τέλη κυκλοφορίας, τα ενοίκια, αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν συλλέξουν το ζητούμενο ποσό θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο που θα ισούται με το 22% επί του ποσού της διαφοράς.

3) Από 1/1/2020, τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογούνται με τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Καθιερώνεται πλέον εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής μειωμένος από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, παραμένει στο 22% από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ, ενώ μειώνεται από 29% σε 28% για τα εισοδήματα από 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από 37% σε 36% για τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ και από 45% σε 44% για τα εισοδήματα πάνω από τα 40.000 ευρώ. Να τονίσουμε εδώ ότι οι παραπάνω συντελεστές εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά κι επομένως η μεταβολή αυτή θα γίνει αισθητή για τα φυσικά πρόσωπα στα εκκαθαριστικά του 2021. Αντιθέτως, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος διαμορφώνεται από το 28% στο 24% και η μείωση θα ισχύσει από τη χρήση του 2019.

Οι παραπάνω αποτελούν τρεις μόνο από τις αλλαγές που προβλέπει το νέο ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο αλλάζοντας τα οικονομικά δεδομένα για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Άλλες αλλαγές που προβλέπονται αφορούν την ρύθμιση οφειλών με περισσότερες δόσεις, ευνοϊκότερο καθεστώς για τα τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης και τις παροχές σε είδος, ευκολότερες μεταβιβάσεις ακινήτων, φοροαπαλλαγές για αναπήρους, πολυτέκνους, επενδυτές και εταιρίες, θέσπιση φορολογικών κινήτρων για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, για προσέλκυση επενδύσεων και για αγορές αυτοκινήτων φιλικών προς το περιβάλλον.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της BackOffice co O.E. είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει περαιτέρω.

 

Για την Backoffice co Ο.Ε.

Δήμητρα Φανουράκη

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr