Λόγω αλλαγών στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όσοι από εσάς είστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή αγρότες πρέπει να επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία. Σε περίπτωση μη επιλογής, επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα η πρώτη κατηγορία.

Για περιπτώσεις επαγγελματιών που εργάζονται και ως μισθωτοί, το σύνολο των εισφορών θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τη δεύτερη κατηγορία.

Η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου έχει παραταθεί έως τις 20 Μαρτίου.

Παρακάτω θα δείτε τις κατηγορίες:

         Ελ.επαγγελματίες (συνεισπράτονται Υπέρ ΟΑΕΔ 10€ και υπέρ Στέγης Υγειονομικών 2€)

1η           210€

2η           252€

3η           302€

4η           363€

5η           435€

6η           566€

         Αγρότες

1η           121€

2η           144€

3η           173€

4η           207€

5η           249€

6η           324€

 

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

#ΕΦΚΑ #2020 #Ασφαλιστική Κατηγορία  #backofficeher