Επιδότηση Δόσεων Επιχειρηματικών Δανείων έως 90%

Ξεκίνησε στις  5 Απριλίου η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», το οποίο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας covid-19.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους, έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019 και παρέχει κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων (τόκους και κεφάλαιο), για 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90% για τους συνεπείς δανειολήπτες και έως 80% για τις επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων είναι η 9 Μαΐου 2021.

Οι επιχειρήσεις-οφειλέτες, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμες, πρέπει:

 • Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην έχουν άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για το δάνειο.
 • Να μην έχουν ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο. Κατά συνέπεια εξαιρούνται από το πρόγραμμα:
  – Οι χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΤΕΠΙΧ, Ταμείο Εγγυοδοσίας, ΤΕΜΠΜΕ, ΤΑΕ κ.α.),
  – Οι χρηματοδοτήσεις με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
  – Οι χρηματοδοτήσεις μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων ευρωπαϊκών φορέων (COSME, InnovFin, EaSI, PF4EE κ.α.)
 • Να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.
 • Να μη θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

 

Δείτε εδώ τους αναλυτικούς πίνακες με τα κριτήρια χαρακτηρισμού δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

  Το όνομα σας (απαραίτητο)

  Το επίθετο σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο (προαιρετικό)

  Το μήνυμά σας

  Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

  E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

  #ΓΕΦΥΡΑ2 #δάνεια #ΜΜΕ #ΕΣΠΑ #επιδότηση #backofficeher