Η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έφτασε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων, είναι η 30– 06 –2017.
Ο φόρος που θα προκύψει, καταβάλλεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως 31/7/2017, ανεξαρτήτου ημερομηνίας κατάθεσης φορολογικής δήλωσης.

 • Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εφόσον έχει πραγματικό εισόδημα (μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, τόκους καταθέσεων, συμμετοχή σε επιχείρηση, κλπ) ή τεκμαρτό εισόδημα (τεκμήρια διαβίωσης όπως χρήση οικίας, αυτοκίνητο, κλπ) υποβάλει υποχρεωτικά Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Συνεπώς στην περίπτωση που δεν διαθέτει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα δεν φέρει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΧΟΥΜΕ :

 1. Η έκπτωση φόρου συνεχίζει να ισχύει για το 2016, χωρίς να φέρεται η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων. (από το 2017 μέσω τραπεζικού συστήματος )

 2. Επίσης όποιος έχει εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, έχει επιπλέον έκπτωση φόρου, από τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει.

  SOS1. Πάνω από το 5% του εισοδήματος η αξία των ιατροφαρμακευτικών δαπανών εκπίπτει.
  SOS2: Οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 22/12/2016 και μετά, για να έχετε την έκπτωση φόρου, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέσω τράπεζας!

 3. Σε περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει Δωρεές οι οποίες αναγνωρίζονται προς έκπτωση φόρου, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις αποδείξεις κατάθεσης μέσω τράπεζας, καθώς και την βεβαίωση δωρεάς από τον φορέα που έλαβε τη δωρεά.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ

 • Ιban τράπεζας του υπόχρεου και της συζύγου ( ΔΥΟ iban ).

Επιπλέον των παραπάνω, ανά περίπτωση εφόσον σας αφορά :

 • Δικαιολογητικά για αγορές μη καταναλωτικών αγαθών (π.χ. αυτοκίνητα, λοιπά οχήματα, χρεογράφων-εταιρικών μεριδίων), αγορά ακινήτων, ανέγερση οικοδομών, δωρεές, γονικές παροχές.

 • Δικαιολογητικά μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (αντίγραφο συμβολαίου, φόρος μεταβίβασης).

 • Δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακούς βοηθούς, κλπ.

 • Βεβαιώσεις αποπληρωμής τραπεζικών δανείων και βεβαίωση τόκων καταθέσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) , για συμφωνία με taxisnet. ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, άλλα για το καλό σας! )

 • Κατάσταση μισθωμάτων από ενοίκια (ακριβή ποσά, στοιχεία ενοικιαστών – ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμοί παροχής ρεύματος).

 • Ενοικίο για κύρια κατοικία, καθώς και για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν.

Επιπλέον υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις με διαφορετικά δικαιολογητικά, επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να μας προσκομίσετε το προσωπικό email σας όταν προσέλθετε για την καλύτερη επικοινωνία μαζί σας .

Εάν σας δημιουργηθεί το οποιοδήποτε ερώτημα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδω.