Κατόπιν της σημερινής απόφασης της ΑΑΔΕ, έως 15/01/2021 θα πρέπει να δηλωθούν τα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου (ή και προηγούμενων μηνών αν κάποια επιχείρηση δεν έχει αιτηθεί στους προηγούμενους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής 1 έως 4) και να υποβληθεί αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε αντίθεση με την επιστρεπτέα 4, που καταβλήθηκε το Νοέμβριο του 2020, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

#ΕπιστρεπτέαΠροκαταβολή5  #ΑΑΔΕ #ΑίτησηΕκδήλωσηςΕνδιαφεροντος  #backofficeher