Όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει ενίσχυση μέσω του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, είναι υπόχρεες να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την στήριξη που έλαβαν με τους εξής τρόπους:

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,

β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

 

Εκτυπώστε την αφίσα εδώ: ΑΦΙΣΑ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ

 

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

#Αφίσα #ΕπιστρεπτέαΠροκαταβολή  #Α3  #backofficeher