Η εν λόγω τροποποίηση όπως φαίνεται και στο σχετικό αρχείο του ψηφισθέντος νομοσχεδίου έχει ως εξής:

Συνεπώς μετά την ανωτέρω αλλαγή το άρθρο 51 έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α’ 179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση, μειώνονται στο μισό

Να τονίσουμε ότι ο Αναπληρωτής υπ. κ. Αλεξιάδης είχε δεσμευθεί πως δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο για τις δηλώσεις αυτές και γι΄αυτό είχε μπει στο πολυνομοσχέδιο η εν λόγω διάταξη χωρίς επιβολή προστίμου. Άραγε τί άλλαξε στην πορεία και αποφασίστηκε να επιβληθεί το ήμισυ του προστίμου;

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29312