Τέλη κυκλοφορίας 2020 με κωδικούς TAXISnet

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και να εκτυπώσετε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας.

 

και πατήστε τον κόκκινο  σύνδεσμο

 

 

  • ΒΗΜΑ Β : θα σας πάει στην παρακάτω εικόνα &  βάλτε του κωδικούς  taxinet

 

  • ΒΗΜΑ Γ : πατήστε την είσοδο

 

  • ΒΗΜΑ Δ : Επιλέγω «Κατάσταση οχημάτων» για να εμφανιστούν τα οχήματα  &  Επιλέγω «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα εν κινήσει οχήματα.