Οι εργαζόμενοι 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τίτλο

«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων,

 

 

είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,

οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά,

βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ

 

για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,

ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων

( Link : supportemployees.yeka.gr)

 

Πρέπει να γνωρίζετε  τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXINET 

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών στοιχείων τους

και του αριθμού πρωτοκόλλου ( υπάρχουν προσυμπληρωμένα )

καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»,

 

τα  οποία  αντλούνται  αυτόματα

από  το  ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»

και  τα  στοιχεία  του  προσωπικού  τραπεζικού  λογαριασμού  τους  (ΙΒΑΝ)

 

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία ( μόνο με ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής)  καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.

H υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας για τους εργαζομένους

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ,

 

με εντολή δημόσιας αρχής, θα γίνει από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής :

 

  • Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
  • Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
  • Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
  • Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
  • Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
  • Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
  • Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
  • Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
  • Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
  • Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας από τους εργαζόμενους θα μπορεί να γίνει από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 30 Απριλίου και, σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αναστολής της σύμβασης εργασίας του. Τα στοιχεία θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που θα έχουν καταθέσει εργοδότες τους.