TEE
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

8 Νοεμβρίου 2016

Οι 18 μήνες που άνοιξαν τον δρόμο – Ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε τον απολογισμό ενάμιση έτους στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ και κατέθεσε 20 συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη

Τον απολογισμό του με τίτλο «οι 18 μήνες που άνοιξαν τον δρόμο», για το πρώτο ενάμιση στη θέση του Προέδρου αλλά και τις προτάσεις του για την ανάπτυξη του κλάδου των μηχανικών και της οικονομίας γενικότερα παρουσίασε σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Ο Γιώργος Στασινός προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις οποίες, όπως ανέφερε, μπορεί να προκληθεί ένα αναπτυξιακό σοκ και να ξανά-ξεκινήσει γρήγορα η ελληνική οικονομία, ώστε να αποκτήσουν εκ νέου δουλειά και οι μηχανικοί. Οι προτάσεις του Προέδρου του ΤΕΕ, οι οποίες σημειωτέον έχουν μικρή ή καθόλου δημοσιονομική επίπτωση, έχουν ως εξής:

1. Άμεση ενεργοποίηση νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ιδίως όπως το «Εξοικονομώ» και άλλα εξοικονόμησης ενέργειας.
2. Νέα πρόσκληση για νεοφυείς επιχειρήσεις στην οποία να μπορούν να ενταχθούν οι μηχανικοί, αφού στην πρόσφατη πρόσκληση δεν επιτρέπονταν.
3. Προσκλήσεις εντός του 2016 για ένταξη έργων για το 50% του προϋπολογισμού του Νέου ΕΣΠΑ και ένταξη έργων που αντιστοιχούν στο 30% του προϋπολογισμού.
4. Άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
5. Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου με όλα τα στοιχεία και σχέδια κάθε οικοδομής στην παρούσα πραγματική τους κατάσταση, ώστε κάθε σχέδιο για την ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.
6. Άμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. Ουδείς πραγματικά κατάλαβε γιατί επιλέχθηκε η επιστροφή στο παρελθόν του 1987. Αν η κυβέρνηση θέλει νέες χρήσεις γης, να τις φέρει τώρα για θεσμοθέτηση. Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει στις προβλέψεις του 1987.
7. Διασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσμοθετηθούν με την κωδικοποίηση των ΔΟΥ και του Υπουργείου Οικονομικών και πλήρης αντιστοίχισή τους, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο «ερμηνειών» από τις υπηρεσίες.
8. Μεταφορά όλων των δεδομένων δόμησης, χρήσεων γης και θεσμικών γραμμών (δασικά, natura, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός κλπ) σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, βασισμένο στο ψηφιακό υπόβαθρο του Κτηματολογίου, ώστε να δημιουργηθεί ένας και μόνο ψηφιακός χάρτης «πάνω στον οποίο θα ξέρουμε ποιος μπορεί να κάνει τί και που».
9. Ηλεκτρονική αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού.
10. Ηλεκτρονική αδειοδότηση λειτουργίας τουριστικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
11. Κίνητρα σε πολίτες εκτός ΕΕ για αγορά κατοικίας όπως η χορήγηση visa, με βάση το μοντέλο της Πορτογαλίας.
12. Κίνητρα αγοράς κατοικίας από Έλληνες μετανάστες με μηδενικό ή πολύ χαμηλό φόρο.
13. Θεσμοθέτηση της Τράπεζας Γης, ενός θεσμού που μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος θα μπορούν να γίνονται πράξεις όπως: η αγορά συντελεστή δόμησης για οριστική τακτοποίηση αυθαιρέτων που τώρα προβλέπεται για 30 χρόνια, αγορά συντελεστή δόμησης σε αντικειμενικά καθορισμένες ζώνες υποδοχής, ανταλλαγές εκτάσεων για τον απεγκλωβισμό οικοδομικών συνεταιρισμών, χρηματοδότηση της αποκατάστασης των προσόψεων όλων των διατηρητέων κτιρίων από τους πόρους της αγοράς συντελεστή των ίδιων των διατηρητέων.
14. Αξιοποίηση παλιών στρατοπέδων που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, όχι προς την πλευρά της οικοδόμησης, αλλά προς την πλευρά της δημιουργίας πράσινων πνευμόνων μέσα στις πόλεις. Αυτό μπορεί να γίνει με αξιοποίηση του εργαλείου της Τράπεζας Γης και της μεταφοράς συντελεστή εκτάσεων παλαιών στρατοπέδων σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού.
15. Κίνητρα χρηματοδότησης από επενδυτές των οικοδομικών συνεταιρισμών που θα πρέπει άμεσα να απεγκλωβιστούν στη βάση της πρόσφατης νομοθεσίας του Ν.4280/2014. Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του Ν. 4280/2014 και εφαρμογή των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.
16. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών και δημοσίων έργων με περιορισμό του ποσοστού έκπτωσης με βάση δυναμικό αλγόριθμο, ώστε να μην μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Ο δυναμικός αλγόριθμος θα περιλαμβάνει το πραγματικό κόστος (το οποίο θα προέρχεται από τιμές παρατηρητηρίου), από τις προσφορές των διαγωνιζομένων και ενδεχομένως και από άλλους παράγοντες. Αυτός ο δυναμικός (μη σταθερός) αλγόριθμος θα δίνει την μέγιστη έκπτωση πέρα από την οποία δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.
17. Μείωση των σταδίων των προδικαστικών και δικαστικών προσφυγών και παράλληλα δυνατότητα εξέλιξης των διαγωνισμών όταν παρέρχεται ένα διάστημα, με την υποχρέωση να εφαρμοστούν οι όποιες αποφάσεις εκδοθούν από τα δικαστήρια. Πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά προτεραιότητα σε δικαστήρια που αποφασίζουν για μελέτες και έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ώστε να μην χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι.
18. Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς για αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης, καταπολεμώντας έτσι τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά.
19. Να υπάρξει άμεσα νομοθετική πρόβλεψη που θα επιτρέπει στους ελεύθερους επαγγελματίες Διπλωματούχους Μηχανικούς να παρακολουθούν την υλοποίηση δημοτικών έργων και να συμβάλλουν στην ωρίμαση των έργων, με επιλογή που θα γίνεται αντικειμενικά μέσω ηλεκτρονικού μητρώου.
20. Άμεση θεσμοθέτηση του Χωροταξικού Τουρισμού στη βάση αυτού του 2013.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε αναλυτικά το πώς μπορεί να οργανωθεί και να λειτουργήσει ο θεσμός της Τράπεζας Γης, ενώ έδωσε και παραδείγματα για την επίλυση των ζητημάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών στη βάση του υφιστάμενου νόμου 4280/2014, με τις αναγκαίες προσαρμογές, προτείνοντας συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και συγκεκριμένη κατεύθυνση στις αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που παραμένει ανενεργό.