fbpx

Posts by Κίμων Μεγαλοπρεπής

ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων θέτει σε εφαρμογή νέα δράση ύψους 330 εκατ.ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Η δράση αφορά επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης.

 

Tο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ] x 365 x 7%.

 

 

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

 • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 • Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
 • Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
 • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr και η αξιολόγηση θα είναι άμεση ώστε η εκταμίευση της επιχορήγησης να γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31/12/2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξειδικευμένη μας ομάδα εδω

 

#espa #estiasi #kefalaiokinisis #backoffice

Περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18-29 ΕΤΩΝ

Σήμερα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ και σκοπός του είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 ανέργων, εκ των οποίων 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.
 2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
 3. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
 4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
 7. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους.
 8. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
 9. Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) • Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) • Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32).

 

 

 

 

 

 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr και περιλαμβάνει πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 10η Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00.

Το ποσό της ενίσχυσης για τις νέες επιχειρήσεις ανέρχεται στις 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
 • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Η εξειδικευμένη ομάδα της Βack Office Co O.E. αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141 E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

 

#oaed #ependyseis #anergoi #18-29 #backoffice

Περισσότερα

«Γέφυρα II» Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων επιχειρήσεων έως 90%

Επιδότηση Δόσεων Επιχειρηματικών Δανείων έως 90%

Ξεκίνησε στις  5 Απριλίου η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», το οποίο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας covid-19.

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους, έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019 και παρέχει κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων (τόκους και κεφάλαιο), για 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90% για τους συνεπείς δανειολήπτες και έως 80% για τις επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων είναι η 9 Μαΐου 2021.

Οι επιχειρήσεις-οφειλέτες, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμες, πρέπει:

 • Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να μην έχουν άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για το δάνειο.
 • Να μην έχουν ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για το δάνειο. Κατά συνέπεια εξαιρούνται από το πρόγραμμα:
  – Οι χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΤΕΠΙΧ, Ταμείο Εγγυοδοσίας, ΤΕΜΠΜΕ, ΤΑΕ κ.α.),
  – Οι χρηματοδοτήσεις με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
  – Οι χρηματοδοτήσεις μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων ευρωπαϊκών φορέων (COSME, InnovFin, EaSI, PF4EE κ.α.)
 • Να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.
 • Να μη θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

 

Δείτε εδώ τους αναλυτικούς πίνακες με τα κριτήρια χαρακτηρισμού δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το επίθετο σας σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα (απαραίτητο)

  τηλέφωνο (προαιρετικό)

  Το μήνυμά σας

  Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

  E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

  #ΓΕΦΥΡΑ2 #δάνεια #ΜΜΕ #ΕΣΠΑ #επιδότηση #backofficeher

   

  Περισσότερα

  Προσφορά – Δωρεάν Έναρξη Επιχείρησης

  Το λογιστικό γραφείο Backoffice co OE προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ την έναρξη της επιχείρησης σας!

   

  Επιθυμείτε να αξιοποιήσετε μια επιχειρηματική ιδέα ξεκινώντας την δική σας επιχείρηση. Υποστηρίζουμε την απόφαση των νέων επιχειρηματιών να αναπτυχθούν στον τομέα που τους ενδιαφέρει.

   

  Παρέχοντας σε όλους εσάς τις λογιστικές και φοροτεχνικές μας υπηρεσίες για τις διαδικασίες έναρξης, εντελώς δωρεάν.

  Το γραφείο μας σας υποστηρίζει σε όλη τη διάρκεια της ίδρυσης ,  ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  → Επιλογή εταιρικής μορφής / ατομικής επιχείρησης.

  →Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της ατομικής επιχείρησης ή Εταιρίας σε ΔΟΥ,  Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ, κτλ.

  → Δημιουργία φακέλου νομιμοποιητικών εγγράφων για άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα.

   

                                                                     tips για νέες ενάρξεις !

   

  ⇒ Μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000€  ( αντί 22% που ήταν )

     ⇒Απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος 650€ για τα πρώτα 5 χρόνια

  ⇒Μειωμένες εισφορές στον ΕΦΚΑ  στα 136€ το μήνα για τα πρώτα 5 χρόνια

  ⇒Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.

   

   

   

  Επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξουμε το Business Plan για να κάνουμε την ιδέα σας πράξη.

  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξειδικευμένη μας ομάδα εδω   Το όνομά σας (απαραίτητο)

   Το επίθετο σας σας (απαραίτητο)

   Το email σας (απαραίτητο)

   Θέμα (απαραίτητο)

   τηλέφωνο (απαραίτητο)

   Το μήνυμά σας

   Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

   E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

   #έναρξη #startup #ιδέα #ΕΣΠΑ #backofficeher #δωρεάν

    

   Περισσότερα

   Διάρκεια ισχύος βεβαιώσεων μετακίνησης

   Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από σήμερα οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους εργαζόμενούς τους με νέες βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη Δευτέρα 8/3/2021.

   Από την Τρίτη  9/3/2021 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.

   Οι βεβαιώσεις χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είτε από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η οποία  χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση-εργοδότη.

   Υπενθυμίζεται ότι είτε με έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ιστότοπο forma.gov.gr μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Οφείλουν να φέρουν μαζί με εκτύπωση από το TAXISΝΕΤ των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να επιδεικνύουν ΚΑΙ την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους. Τέλος, με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

   Για τα έντυπα πατήστε εδώ:

   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

   Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

   E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

   #Μετακίνηση #ΒεβαιώσειςΜετακίνησης  #taxisnet  #backofficeher

   Περισσότερα

   Αναστολές Μαρτίου

   Με βάση την απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα για τις αναστολές συμβάσεων Μαρτίου, συνεχίζει και για αυτόν τον μήνα να ισχύει ότι το χρονικό διάστημα αναστολής των εργαζομένων πρέπει να ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΤΑΙ τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής.

   Η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από τους εργοδότες για τον Μάρτιο 2021 γίνεται από 3/3/2021 έως και 7/3/2021 για μέρος ή για όλο τον μήνα.

   Σημειώνεται ότι η δυνατότητα να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας παρέχεται μόνο στους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί έως και την 31 Ιανουαρίου 2021.

    

   Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

   E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

   #Αναστολές  #Συμβάσεις #Μάρτιος2021 #Προαναγγελία #covid #backofficeher

   Περισσότερα

   Δράση «e-λιανικό» για τη δημιουργία e-shop

   Ενημέρωση για τη δράση e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

   Προϋποθέσεις:

   • Να έχουν ΚΑΔ 47 (λιανεμπόριο) συμπεριλαμβανομένων και των αναλυτικών.
   • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών.
   • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητα για τουλάχιστον μια ημέρα από 18/03/20 και εφεξής.
   • Να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον τζίρο του Δ’ τριμήνου του 2020 σε σχέση με το 2019. (Για  νεοσύστατες, με έναρξη μετά τις 01/10/2019, η μείωση θα θεωρηθεί 100%)

   Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000€ για την απόκτηση εξοπλισμού και την υλοποίηση άυλων ενεργειών με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση e-shop.

   Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται  η 18/03/2020.

   Σε περίπτωση που η επιχείρηση διέθετε e-shop πριν τις 18/03/2020, τότε δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1500€ (μόνο για λογισμικό).

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από 22/02/2021 έως 05/04/2021.

    

   Η Back Office Co O.E. αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

   Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξειδικευμένη μας ομάδα εδω

    

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το επίθετο σας σας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Θέμα (απαραίτητο)

    τηλέφωνο (προαιρετικό)

    Το μήνυμά σας

    Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141Προεπισκόπηση αλλαγών (ανοίγει σε μία νέα καρτέλα)

    E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

    #e-shop #e-λιανικό #ΜΜΕ #ΕΣΠΑ #backofficeher

    Περισσότερα

    Νέες βεβαιώσεις κυκλοφορίας

    Από σήμερα ξεκινάει η χρήση των νέων βεβαιώσεων κυκλοφορίας, η οποία γίνεται υποχρεωτική από την Τετάρτη 17/02/2021 και ώρα 06.00.

    Συγκεκριμένα:

    1) η βεβαίωση εργαζομένου χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη, και όχι στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας ή τηλεργασίας ή νόμιμης άδειας.

    Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

     

    2) η βεβαίωση επαγγελματία χρησιμοποιείται από τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς εργοδότη, ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Σε αυτή την περίπτωση, θα  πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από την εικόνα taxisnet, που σας στείλαμε την Πέμπτη 11/02/2021. Αν κάποιος δεν το έλαβε εκ παραδρομής, παρακαλώ να μας ενημερώσει.

     

    3) η βεβαίωση μέλους εταιρίας, με την οποία μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

     

    Βρείτε τα έντυπα εδώ:

    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

     

     

    Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

    E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

    #ΝέεςΒεβαιώσεις #Κυκλοφορίας #Μετακίνησης #backofficeher

    Περισσότερα

    Αναστολές Φεβρουαρίου

    Με βάση την απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή 31 Ιανουαρίου για τις αναστολές συμβάσεων μηνός Φεβρουαρίου, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στο ότι το χρονικό διάστημα αναστολής των εργαζομένων πρέπει να ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΤΑΙ.

     

    Σημειώνεται ότι:

    1) δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων αναγκών κατά τη διάρκεια του μήνα.

     

    2) η δυνατότητα να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας παρέχεται μόνο στους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

     

    3) για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 28η Φεβρουάριο 2021, οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

     

    Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

    E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

    #Αναστολές  #taxisnet  #backofficeher

    Περισσότερα

    Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας ΕΦΚΑ 2021

    Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπ. Εργασίας, η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για το έτος 2021 έως 31/01/2021 και η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος.

    Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους. 

    Σημειώνεται ότι από το 2020 και στο εξής, εισφορές που καταβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής τους, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπολογισμένο σε ετήσια βάση. Αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στα ειδοποιητήρια μηνός Νοεμβρίου οπότε κάποιοι από εσάς ίσως είδατε προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής κάποιου ή κάποιων μηνών.

     

    Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλιστικές κατηγορίες είναι οι εξής:

     

    Α. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι

    Πίνακας εισφορών

    Ασφαλιστική κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Σύνολο
    155 5 50 210
    186 6 60 252
    236 6 60 302
    297 6 60 363
    369 6 60 435
    500 6 60 566

    Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.

     

    Β. Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης)

    Θεσπίζεται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.

    Πίνακας Ειδικής Κατηγορίας

    Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Σύνολο
    Ειδική κατηγορία 93 3 30 126

    Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και, για τους Υγειονομικούς, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.

     

    Γ. Ασφαλισμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΟΓΑ

    Πίνακας εισφορών
    Προβλέπεται μεταβατική αναπροσαρμογή στα ποσά εισφορών κλάδου σύνταξης και υγείας. 1. Για το έτος 2021 η αναπροσαρμογή αφορά μόνο τις εισφορές των ασφαλισμένων π. ΟΓΑ, οι οποίες διαμορφώνονται κατά έτος ως εξής:

    Ποσά μηνιαίων εισφορών για το έτος 2021
    Ασφαλιστική κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Εισφορά Αγροτικής Εστίας Σύνολο
    89 3 29 2 123
    107 3 35 2 147
    136 3 35 3 177
    171 3 35 3 212
    212 3 35 4 254
    288 3 35 6 332

     

    Η ομάδα της Backoffice co O.E. παραμένει στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

     

    Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

    E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

    #ΕΦΚΑ  #ΑσφαλιστικήΚατηγορία #2021  #backofficeher

     

     

    Περισσότερα
    Call Now Button